Hantering av medlems­förmåner

Sådenäs skapar och driver samlingsplatser för medlemsförmåner.
Våra kunder är bransch- och arbetsgivarförbund som önskar ge sina
medlemsföretag fördelaktiga ramavtal på varor och tjänster. 

Att tillhandahålla medlemsförmåner som gör vardagen både enklare och billigare är vanligt hos många bransch- och arbetsgivarförbund. Adekvata fördelar som verkligen gör skillnad uppskattas av alla företag, stor som liten såväl som nyföretagare som rutinerad. Att upprätthålla en konkurrenskraftig medlemstjänst över tid kräver engagemang och det är här Sådenäs kommer in i bilden. Vi håller koll på marknaden, leverantörer och prisbilder. Vi ser till att medlemmarna alltid har rätt information och på ett enkelt sätt kan nyttja fördelarna.

Våra tjänster kan användas av de flesta medlemsorganisationer för företag. Både de som erbjuder, och inte erbjuder, medlemsförmåner idag. Om det finns befintliga ramavtal lägger vi in dem i tjänsten och kompletterar med nya kategorier och leverantörer som passar medlemmarnas behov. Vi brukar inte gå in på direkta råvaror utan upphandlar ramavtal inom områden som berör många och som ofta har en lite generell karaktär. Vi ser också att många branschföreningar får förfrågningar från leverantörer. Vår rekommendation är att delegeras dessa till oss så hamnar allt på rätt ställe.

På branschföreningens hemsida ska medlemmarna kunna läsa att det finns förmåner. Det kan vara omfattande eller minimalt med information. En textlänk eller knapp på hemsidan leder till webbportalen för medlemsförmåner.

I webbportalen samlas allt medlemsföretaget behöver veta. Det ges en översikt, besparingskalkylator, information, prislistor, rabatter, bilder, länkar, anmälningsformulär och nyheter. Allt på ett och samma ställe.

Webbportalen är alltid branschföreningens egna sida. Vi anpassar text och bild så att medlemmar känner sig hemma och potentiella medlemmar blir nyfikna.

Några exempel på våra webbportaler för medlemsförmåner:
teknikforetagenplus.se
rabattavtal.maleriforetagen.se
inrabatt.se

En ny webbplattform är just nu under utveckling och under oktober lanseras den första branschföreningen med nya portalen:
Isoleringsfirmornas förening (lanseras 2020-10-09)

Det skapas ofta intresse kring medlemsförmånerna vilket är bra. Uppskattningen är som allra störst hos de som använder ett starkt ramavtal.

Vi producerar nyheter om nya och befintliga avtal, inget annat. Nyheterna är alltid sakliga och objektivt presenterade. Det finns inga annonser eller köpta utrymmen. Vi distribuerar dem i försiktig omfattning vanligtvis ca 2 gånger per månad under höst och vår när samhället rullar som snabbast och färre gånger under lugnare perioder.

Vår kundsupport informerar om ramavtalen, hjälper medlemmar med kundnummeransökningar, överflyttning av avtal och andra administrativa behov t.ex. vid uppstart. Blir det problem med en leverantör finns vi här och hjälper till. Vår kundtjänst är till för att göra medlemmarnas arbetsvardag lite enklare.

Några av våra
ramavtal

Hur kan vi
hjälpa dig?

Är du bransch- eller arbetsgivarförbund?
Ring eller mejla oss.
T. 010 – 10 10 501
E-post info@sadenas.se
Mats Famer, vd
M. 070 – 766 26 85
E-post mats@sadenas.se