Full fart under ditt varumärke


Sådenäs tjänster förser kunder i det svenska näringslivet med ökad kundnytta och interaktionslösningar.


Våra kunder är företag, organisationer och föreningar. Vi hjälper till att skapa ökad nytta för deras egna kunder, medlemmar och partners. Vi tillför ekonomiska värden och vi hjälper till att visa deras kunder uppskattning. Våra digitala samlingsplatser bidrar till ökad interaktivitet och handel – allt under våra kunders paraply. Sådenäs bidrar till att öka värdet av att vara just; kund, medlem och partner.

Aktivitetsfrämjande samlingsplatser
Våra digitala samlingsplatser skapas i våra kunders profil och vi bygger in tjänster som stöttar behovet av marknadsföring, nykundsbearbetning och ökat kundvärde. Vi synliggör de aktörer som ingår i våra kunders målgrupp och skapar en plattform för ökad interaktion och handel.

Ekonomiska mervärden
Vi är specialister på att skapa ekonomiska mervärden till våra kunders målgrupp. Vår paradgren är sänkta kostnader genom rikstäckande gruppavtal. Avsändare av alla skapade mervärden är våra kunder. Det ökade kundvärdet resulterar direkt i ökade intäkter genom fler och mer trogna kunder. Vi upphandlar rikstäckande gruppavtal på årsbasis till förmån för våra kunder och deras användare. Se våra upphandlingsområden här.

Ett urval av upphandlade gruppavtal paketeras i tjänsten Mera Minus Direkt. En företagstjänst för enskilda juridiska personer att nyttja genom årsabonnemang.

Affärsstöd
Sådenäs är en non-stop-shop där tjänster levereras från idé och produktion till drift och administrativ support. Sådenäs levererar bland annat stödtjänster som bemannad kundtjänst, säljstöd, projektledning och fakturering/kundreskontra.

Kontakta oss idag för ytterligare info om våra tjänster.