Direkta resultat


Sådenäs startade 2011 med en bakgrund från procurement, systemutveckling, telekom och digitala media. Bolagets ledning består av Mattias Carlsson, Mats Famer och Stephan von Pakh. Vår ambition är att leverera kraftfulla digitala tjänster utifrån ett starkt pragmatiskt perspektiv. Vi är rika på både misslyckanden och framgångar och vill gärna tror att vi är ödmjuka inför nya utmaningar. Som kund till oss får du därför räkna med att ta del av våra åsikter och erfarenheter. Resultatet blir att du får en tjänst som är baserad på adekvata behov och drivkrafter.Exempel på våra digitala samlingsplatser
V Å R A    K U N D E RVåra kunder