Sådenäs hanterar medlemsförmåner

Ta en rundtur hos Isoleringsfirmornas förening.

Alla branschföreningar har en egen anpassad webbsida. Sidan välkomnar befintliga medlemmar och attraherar nya.
Efter inloggning ser användaren inköpsavtalen i en lista. Alla avtal utgörs av en leverantör och en ”box”. Branschföreningens egna produkter eller utbildningar är alltid överst.
Inköpsavtalens ”boxar” följer en effektiv mall utan onödiga ord. Bara fakta och knappar för aktivitet.
På nyhetssidan publicerar vi viktig information kring avtalen. Nyheterna är alltid sakliga och informativa. Inga köpta annonser eller superlativ.
Inköpsavtalen är som regel mer förmånliga än de flesta enskilda företags egna avtal. Är någon osäker gör vi enkelt en check.
Leverantörerna behöver ofta veta faktura- och leveransuppgifter. På ”Mitt konto” styr användaren själv vilka adresser som leverantören ska erhålla.
Över 50% av de medlemsföretag vi hjälper använder mobiltelefonen som främsta webbverktyg. Webbsidan är helt mobilanpassad.
I mobilen blir inköpsavtalen tydliga och effektfulla.
Fakta och instruktioner är enkla att ta del av.
I mobilen är det ännu viktigare att så många aktiviteter som möjligt kan göras med knapptryckningar istället för textformulär.
I mobilen ligger nyheterna i en enkel lista som scrollas.
Läsfrekvensen är betydligt högre i mobil än stationär dator.

Teknikföretagen &
Teknikföretagens Branschgrupper

Bransch: industri och teknisk konsultation
Antal medlemmar: 5 400 st.

Måleriföretagen

Bransch: målning och entreprenad
Antal medlemmar: 1 100 st. 

Installatörsföretagen

Bransch: el och VVS
Antal medlemmar: 3 500 st.

TMF, Trä och Möbelföretagen

Bransch: trävaruindustri
Antal medlemmar: 600 st.

TEKO

Bransch: textilindustri
Antal medlemmar: 200 st.

Frisörföretagarna

Bransch: frisör
Antal medlemmar: 3 000 st.

IF, Isoleringsfirmornas Förening

Bransch: isoleringsentreprenad
Antal medlemmar: 50 st.

MVR, Mekaniska Verkstäders Förbund

Bransch: mekanisk industri
Antal medlemmar: 100 st. 

SPT, Scandinavian Petroleum Technology Association

Bransch: entreprenad
Antal medlemmar: 170 st. 

Fremia

Bransch: idéburen organization
Antal medlemmar: 4 500 st.

Inköpscentralen

Bransch: alla
Antal medlemmar: 500 st.

SME Företagen

Bransch: alla
Antal medlemmar: 300 st.