12 punkter om oss

1. Våra kunder är branschföreningar och arbetsgivarförbund.

2. Vårt uppdrag är att tillhandahålla medlemsförmåner i form av inköpsavtal.

3. Våra tjänster används av medlemsföretag och personal.

4. Vi fokuserar på viktiga behovsområden som berör många företag i sin arbetsvardag.

5. Vi väljer bara leverantörer som uppfyller våra krav. Vi väljer hellre bort än lägger till.

6. Att använda inköpsavtal ger sänkta kostnader och sparad tid. På sikt ökad konkurrenskraft.

7. Vi skapar en webbportal för varje branschförening.

8. I webbportalen finns upphandlade avtal och branschföreningens befintliga.

9. Vår kundtjänst är specialister och har syfte att göra vardagen så enkel som möjligt för medlemmarna.

10. Vi skapar nyheter som är relevanta och formella, aldrig partiska eller superlativa.

11. Alla nyheter finns i webbportalen och särskilt viktiga skickas med e-post till medlemsföretagen.

12. Vi utgör en förlängd arm åt branschföreningen och levererar medlemsnytta som direkt kan omsättas i kronor och ören.