Våra avtalsområdenDrivmedelDrivmedel: bensin, diesel, E85, olja, bilkem, biltillbehör och tvätt. EmballageEmballage: kontor, verkstad, industri, lager och utomhusmiljö. Hyllor, kontorsinredning, lagerlådor, pallar, skrivtavlor, bord, skåp, stegar, ställningar och vagnar. FörbrukningsmaterielFörbrukningsmateriel: kontorsmateriel, papper, pärmar, pennor, toners, allt för fikapausen, mjukpapper och städmateriel. InredningInredning: Kontor, verkstad, industri, lager och utomhusmiljö. Hyllor, kontorsinredning, lagerlådor, pallar, skrivtavlor, bord, skåp, stegar, ställningar och vagnar. TelefoniTelefoni: fast och mobil telefoni. TransporterTransport: paket, styckegods, pallgods, utlandsgods. TryckTryck: visitkort, kuvert, korrespondenskort, print-on-demand, skyltar, foldrar, broschyrer, tidningar.

    Trygghet & SparandeTrygghet & Sparande: pensions-, sjuk-, liv-, och olycksfallsförsäkring. Bankkonto, livförvaltning, fonder, depåer, investeringssparkonto. SakförsäkringSakförsäkring: företagets verksamhet, egendom och ansvar. Bil och motor. HotellHotell: hotellövernattning. KreditgivningKredittjänster: kreditbevakning, företags- och personupplysning.  ElkraftElkraft: el till företag och hushåll. JuridikJuridik: affärsjuridisk rådgivning PresentreklamPresentreklam: profilprodukter, gåvor, reklambärare.